Czym jest platforma LingTutor do obsługi materiałów

Opisana poniżej sposób udostępniania materiałów jest dopiero w trakcie prac. Zamiast używania platformy polecamy „udostępnianie ekranu i dźwięku”- pokazane TUTAJ

Dzięki platformie LingTutor do obsługi materiałów kursant może samodzielnie przeglądać materiały zarówno w trakcie lekcji jak również poza lekcjami (np. aby zrobić pracę domową). Może również samodzielnie pisać (np. aby zrobić ćwiczenie).

Jeśli lektor i kursant jednocześnie wejdą na platformę mogą na niej wspólnie pracować i nie jest potrzebne udostępniania ekranu.

Jeśli lektor chce mieć pełną kontrolę nad tym co widzi kursant i chce wszystko robić samodzielnie, może wejść na platformę samemu i udostępnić ekran kursantowi.

Zobacz poniżej film poniżej z przykładowej lekcji. Wygląda tak samo z perspektywy lektora oraz kursanta. Na filmie nie jest używane udostępnianie ekranu.

1. Dlaczego warto korzystać z platformy LingTutor do pracy z materiałami

W przeciwieństwie do innych platform do pracy z materiałami platforma LingTutor jest zaprojektowana typowo do pracy lektora online. Dzięki temu jest prostsza w obsłudze niż inne, a prostota to również większa bezawaryjność. Zalety platformy LingTutor:

 • Tworzenie lekcji z dowolnymi materiałami odbywa się kilkoma kliknięciami.
 • Kursant nie jest tylko biernym obserwatorem- dzięki notatkom i wirtualnej tablicy może wypełniać ćwiczenia, wpisywać słówka itd.
 • Kursant ma samodzielnie dostęp do materiałów, także pomiędzy lekcjami. Będzie mógł powtarzać materiał lub zrobić pracę domową. Lektor nie musi kursantowi po lekcji nic dodatkowo udostępniać czy wysyłać.
 • Platforma nie wymaga instalacji na komputerze.
 • Można jej używać na dowolnym urządzeniu, nawet na smartfonie.
 • Jakość obrazu jest lepsza niż przy udostępnianiu ekranu (na Skype, Zoom i innych).
 • Platforma jest niezawodna- większość platform tego typu jest bardzo awaryjna. Platforma LingTutor będzie działać prawie zawsze, nawet na starym komputerze czy smartfonie i nawet na słabym łączu internetowym.
 • Dostęp do Twoich materiałów masz tylko Ty i kursant któremu je udostępnisz.

Możesz korzystać z materiałów takich jak np:

 • dowolny plik (np. PDF, DOC, DOCX, JPG, PPT i inne),
 • nagranie MP3,
 • film np. z YouTube, czy Vimeo,
 • stronę internetową (z możliwością poruszania się po niej a nawet zalogowania),
 • wycięty fragment strony internetowej,
 • Google Docs (Dokumenty, Prezentacje, Rysunki itd.)
 • inne.

2. Podstawy działania

Platforma LingTutor składa się z dwóch podstawowych elementów: materiały i notatki. Możesz ten sam materiał (np. jakieś ćwiczenie) dodać dla różnych kursantów.

Po lekcji kursant może zostać w lekcji lub otworzyć ją później w dowolnym czasie aby np. zrobić pracę domową. Samodzielnie może pracować dokładnie tak samo, jak w trakcie lekcji- może przeglądać materiały, pisać w notatkach czy używać wirtualnej tablicy. Co więcej, kursant może odbyć lekcję na laptopie, a później (kiedy np. będzie stał w korku), może wejść do niej ze swojego smartfona.

Porada
W notatkach warto wpisywać np. słówka których uczeń nie zna i ich tłumaczenie. Można też wpisywać np. numer ćwiczenia i odpowiedzi do niego (jeśli nie korzysta się z wirtualnej tablicy).

Porada
Jeśli lektor chce aby notatki dotyczyły poszczególnych materiałów może wpisywać numery materiałów np.
1. notatki do 1 materiału
2-4. notatki do 2, 3 i 4 materiału

3. Dodawanie materiałów na platformę

Materiały nie są powiązane z lekcjami w Twoim grafiku. Dzięki temu jeśli np. nie zdążysz przerobić przygotowanych materiałów na jednej lekcji, możesz użyć ich na kolejnej z tym samym z kursantem i nie musisz dodawać ich ponownie. Poniższy film pokazuje jak dodać materiały na przykładzie materiałów testowych (te same materiały są umieszczone poniżej).

Spróbuj dodać te materiały samodzielnie- najpierw zaloguj się na lingtutor.pl i przejdź do zakładki „Kursanci”. Kliknij „Dodaj grupę materiałów”.

Otworzy się panel dodawania materiałów. Możesz wybrać kursanta z listy- tylko on będzie miał dostęp do tych materiałów (na początku jest to kursant testowy).

Materiały możesz dodać w formie:

 • linków (do dowolnego źródła- pliku, strony internetowej, filmu, nagrania dźwiękowego itd.),
 • obrazka (pliku graficznego np. JPG) wczytanego bezpośrednio z komputera (funkcja uruchomiona zostanie wkrótce),
 • pustej wirtualnej tablicy (funkcja uruchomiona zostanie wkrótce),
 • zrzutu ekranu (print screen- tworzenie obrazka z tego co widzisz na ekranie).

Poniżej znajdują się przykładowe materiały z powyższego filmu. Możesz oczywiście dodać zupełnie inne. Każdy link to osobny materiał. Skopiuj wszystkie linki- możesz to zrobić klikając przycisk „Skopiuj wszystkie linki”.

https://drive.google.com/open?id=1wH7OEgj0XiDBM691tPZ2QL_tnKJEloxN
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=kVwPYXSAEjA 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-191219
https://drive.google.com/open?id=1v9BqA-AxyAEyvGwPtVetglVPnWsTeyd_
https://drive.google.com/open?id=1XQKhcB8Q2TSxChD0QmnoxG9vDAo9IFDP
https://drive.google.com/open?id=1hDee83xLwipo1rfAflKoJv4IRKnu009k
https://drive.google.com/open?id=1C73M828qf_5akcejDQXdZ1vgKmSwUvLv

Teraz te skopiowane linki wklej na LingTutor (skrót CTRL+V) w miejscu pokazanym poniżej. Następnie możesz zmienić ich kolejność przeciągając dodane linki. Na koniec kliknij „Zapisz”- otworzy się platforma LingTutor z dodanymi właśnie materiałami. Takie materiały nazywamy „grupą materiałów” i standardowo jest przeznaczona na jedną lekcję. Kursant wchodząc do tej grupy materiałów będzie widział dokładnie to samo co lektor.

To samo możesz zrobić już z własnymi materiałami ze swoje dysku Google. Możesz zaznaczyć dowolną ilość materiałów, kliknąć „Udostępnij”, skopiować linki i wkleić na platformę.

Otwórz dysk Google

Grupa materiałów jest dla jednego kursanta. Jeśli chcesz te same materiały dodać kilku kursantom, dla każdego z nich należy utworzyć osobną grupę materiałów.

4. Obsługa materiałów

Materiały zmienia się klikając na liście lub klikając „strzałki”. Aktualnie wybrany materiał jest podkreślony na liście.

Lektor i kursant obsługują platformę oddzielnie, dokładnie w takim sam sposób, oboje mogą więc widzieć w jednym momencie co innego. Jeśli lektor przechodzi pomiędzy materiałami zmieniają się tylko u niego, a kursant przechodzi do każdego samodzielnie i samodzielnie porusza się wewnątrz materiału (np. zmienia strony pliku PDF). Lektor może otworzyć u kursanta materiał, który sam aktualnie widzi- służy do tego przycisk pokazany poniżej.

Jeśli np. masz w lekcji kilkustronicowy PDF możesz go kursantowi „otworzyć” przyciskiem, ale później musisz już powiedzieć do której strony czy ćwiczenia przejść w PDF. W przypadku filmów i nagrań kursant musi uruchomić je samodzielnie. Jeśli chcesz aby kursant widział dokładnie to co Ty, możesz obsługiwać platformę, ale włączyć dodatkowo udostępnianie ekranu- opisane w poradniku Udostępnianie ekranu i dźwięku.

Gdyby któryś z materiałów nie otworzył się prawidłowo na platformie, nie ma problemu- można go otworzyć awaryjnie za pomocą poniższego przycisku:

Materiał otworzy się poza platformą- w nowej karcie przeglądarki. Kursant musi jednak kliknąć ten przycisk samodzielnie (jeśli lektor nie używa udostępniania ekranu).

5. Lekcje grupowe

LingTutor obecnie obsługuje zamówienie lekcji przez jedno konto kursanta, ale na platformę z materiałami może wejść jednocześnie więcej kursantów niż jeden (np. rodzeństwo, dziecko z mamą itd.). Każda osoba w takiej grupie otwiera platformę z tego samego linka.

6. Korzystanie z dowolnej innej platformy (dla zaawansowanych)

LingTutor umożliwia korzystanie z dowolnej platformy do obsługi materiałów (np. Zoom, Samba Live). Z takimi platformami możesz łatwo zintegrować lekcje kursantów z LingTutor.

Jeśli chcesz korzystać z innej platformy musimy podczas tworzenia materiałów zaznaczyć opcję „Otwieraj materiały poza platformą LingTutor”. Opcja dostępna jest po kliknięciu „Więcej”.

Większość innych platform do materiałów jest droga w użytkowaniu, bardziej awaryjna i skomplikowana. Jeśli jednak mielibyśmy jakąś polecić byłaby nią Samba Live. Nie ma jednak potrzeby stosowania innych platform.


W następnym poradniku dowiesz się więcej o tym jak wygląda praca na platformie LingTutor.