Dodawanie materiałów do folderu kursanta

Folder kursanta

Każdy kursant na LingTutor ma swój folder na dysku Google, do którego lektor może dodawać materiały. Kursant może przeglądać zgromadzone materiały w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu. Do przeglądania nie musi ich pobierać, ale jest też taka możliwość. Aby wejść do folderu ucznia, należy kliknąć na poniższy link (w dwóch miejscach).

Często uczniowie nie mogą znaleźć w mailach linku do swojego folderu- wtedy lektor powinien wysłać go uczniowi. Najpierw należy zaznaczyć, a potem skopiować i kleić na czacie na czacie Skype

Lektor może wpisać swoje prywatne notatki do lekcji w miejscu pokazanym poniżej.

Wgrywanie plików i folderów na dysk Google

Po lewej znajduje się przycisk „Nowy”- po kliknięciu pojawi się menu pokazane poniżej. Będziemy korzystać z 3 opcji, dzięki nim można stworzyć foldery na dysku Google, oraz przesyłać na dysk Google pliki i foldery z własnego komputera.

Możemy utworzyć folder na dysku Google np. „Lekcja” i w nim umieścić materiały do tej lekcji. Możemy też przenieść cały folder z własnego komputera. Przeniesie się razem z podfolderami i plikami, tak jak pokazano na filmie poniżej. Cała struktura podfolderów zostanie zachowana,

Pliki i foldery na dysku Google można dowolnie przenosić metodą „przeciągnij i upuść”.

W taki sam sposób można również przenosić pliki i foldery z własnego komputera.

Podobnie można dodać na dysk Google pliki pobrane z internetu.

Przeglądanie plików na dysku Google jest bardzo wygodne, bez względu jakiego rodzaju są to pliki. Udostępniając ekran warto otwierać pliki na dysku Google- wtedy od razu kursant widzi jak sam może to robić.

Warto znać przyciski pokazane poniżej- mogą poprawić czytelność widoku.