Lekcje – odbycie, odwołanie, przełożenie

Kiedy lekcja została odbyta lub odwołana lektor może otrzymać za nią wynagrodzenie na swoje wirtualne konto.

Lekcję może odwołać zarówno kursant, jak i lektor, ale tylko w przypadku kursanta odwołanie może wiązać się z konsekwencjami finansowymi.

Lekcje odbyte są oznaczone w kalendarzu na zielono. Lekcje odwołane znikają z kalendarza.

1. Odbycie lekcji

Kiedy już przeprowadzisz lekcję kliknij na nią w kalendarzu, a następnie kliknij „OZNACZ LEKCJĘ JAKO ODBYTĄ”.

Uwaga
Dopóki lektor nie użyje opcji „OZNACZ LEKCJĘ JAKO ODBYTĄ” lub „ODWOŁAJ” nie otrzyma wynagrodzenia. Wyjątkiem są lekcje dla „testowego kursanta”- za niego nie jest naliczane wynagrodzenie, służy jedynie do nauki obsługi kalendarza przez lektora.

2. Przełożenie lekcji

Można kliknąć na lekcję i użyć opcji “przełóż lekcję”. Pozwala to zmienić godzinę lekcji i kursant automatycznie otrzyma powiadomienie o zmianie godziny. Kursant sam nie może przekładać lekcji – musi poprosić o to lektora, ale lektor nie musi się zgodzić ponieważ termin jest zobowiązujący.

Przekładanie różni się od odwołania, ponieważ tylko odwołanie wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla ucznia.

Przekładać lekcję można tylko na inną godzinę, ale już nie inny dzień. To celowe zabezpieczenie aby uczeń np. na godzinę przed lekcją nie powiedział, że chce przełożyć na inny dzień. Wtedy należy skorzystać z opcji “odwołaj”, co umożliwia zarobek lektorowi, a także szkole.

3. Odwołanie lekcji przez lektora

Aby odwołać lekcję wejdź do niej w kalendarzu i kliknij „ODWOŁAJ”, a następnie „Odwołaj w swoim imieniu”.

Przy odwołaniu lektora cała kwota pobrana wcześniej od kursanta zostaje mu zwrócona. Kursant otrzyma też powiadomienie email lub SMS (jeśli podał numer telefonu).

Po odwołaniu lekcji lektor, w przeciwieństwie do kursanta, nie ponosi konsekwencji finansowych, ale powiększa się jego wskaźnik „procent odwołań”. Im jest niższy tym wyżej jest lektor w wyszukiwarce lektorów.

Po odwołaniu lekcji nie ma już możliwości kliknięcia „ODBYŁA SIĘ” i odwrotnie- kiedy lekcja się odbyła nie można już jej odwołać.

Uwaga
Kursant płaci za każdą lekcję z wirtualnego konta (także za lekcję próbną), więc w razie odwołania przez lektora musi otrzymać zwrot wpłaconej kwoty. Otrzyma go tylko jeśli lektor użyje funkcji „ODWOŁAJ”. Kiedy lektor nie przeprowadzi lekcji ani jej nie odwoła, kursant nie otrzyma zwrotu i może zgłosić naruszenie regulaminu przez lektora.

4. Odwołanie lekcji przez kursanta lub brak możliwości jej przeprowadzenia

Kursant ma możliwość odwołać lekcję za pośrednictwem LingTutor- wtedy otrzymasz część wynagrodzenia, im bliżej do lekcji tym wyższe. Jeśli np. otrzymasz 50% wynagrodzenia, pozostałe 50% zostanie zwrócone kursantowi na jego wirtualne konto.

Po odwołaniu przez kursanta otrzymasz powiadomienie przez email. Jeśli odwołanie nastąpiło w dniu lekcji, powiadomienie wysyłane jest przez SMS.

Może się zdarzyć, że kursant powiadomi lektora o odwołaniu (np. przez czat Skype), ale nie odwoła w serwisie LingTutor. W takiej sytuacji lektor może odwołać w jego imieniu- należy kliknąć „ODWOŁAJ”, a następnie „Odwołaj w imieniu kursanta”.

Gdyby kursant odwołał lekcję samodzielnie zostanie automatycznie wybrany wariant odwołania (z poniższej listy). Jeśli lektor odwołuje w imieniu kursanta, wtedy wariant odwołania musi wybrać sam.

Warianty odwołań lekcji:

  1. Odwołanie ponad 48h przed lekcją (bez konsekwencji, brak wynagrodzenia)
  2. Odwołanie ponad 24h przed lekcją (10% kwoty dla lektora)
  3. Odwołanie poniżej 24h przed lekcją (50% kwoty dla lektora)
  4. Odwołanie poniżej 2h przed lekcją (75% kwoty dla lektora)
  5. Nieobecność/odwołanie do 5 minut przed (100% kwoty dla lektora)
  6. Problemy u kursanta (100% kwoty dla lektora)
  7. Brak możliwości przeprowadzenia lekcji (bez konsekwencji, brak wynagrodzenia).

Warianty 6 i 7 są szczególne- dotyczą sytuacji kiedy kursant pojawił się na lekcji, ale nie można jej przeprowadzić. Jeśli wina leży ewidentnie po stronie kursanta, lektor powinien użyć wariantu 6. Wtedy jednak powinien czekać cały czas przeznaczony na lekcję, aż kursant się połączy, ponieważ kursant opłaca cały przeznaczony czas. Lektor może też zaproponować inne rozwiązanie- pobranie niepełnej kwoty od kursanta i przełożenie terminu. Wtedy zalecamy wariant 3 (opłata 50%), lub ewentualnie wariant 7.

Prosimy nie wariantu 7 w przypadku odwołania przez lektora- wtedy kursant ma prawo zgłosić to jako naruszenie regulaminu przez lektora. Jeśli lekcja nie może odbyć się z winy lektora powinien ją odwołać, tak jak pokazano powyżej w punkcie 2- „Odwołanie lekcji przez lektora”.

Porada
Wariantu 7 (brak możliwości przeprowadzenia lekcji) warto używać na pierwszych lekcjach z kursantem. Jeśli np. kursant miał problemy techniczne, masz prawo policzyć pełną kwotę za lekcję (wariant 6), ale musisz się liczyć z tym, że wtedy kursant może już nie zamówić u Ciebie kolejnej lekcji. Dlatego wtedy warto użyć wariantu 7, informując jednocześnie, że robi się to w drodze wyjątku.


W następnym poradniku dowiesz się jak ustawić urlop lub przerwę w pracy.


Kalendarz

Dodawanie terminów
Zamawianie lekcji
> Lekcje- odbycie, odwołanie, spóźnienie
Urlop lub przerwa w pracy