Szablony do lekcji dla dorosłych

Skopiuj całość poniższych prezentacji (przyciskiem „Skopiuj wszystkie linki”) lub pojedyncze (przyciskiem „Skopiuj link”). Po kliknięciu link/linki zostaną skopiowane i trzeba je jeszcze wkleić na LingTutor w grupie materiałów. Tam możesz je kasować, lub dodatkowo dodać inne materiały.

Jak dodać poniższe materiały na LingTutor zobaczysz w części Szablony lekcji.

Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji


Skopiuj na swój dysk Google do edycji