Urlop lub przerwa w pracy

Dzięki opcji urlopu/przerwy w LingTutor nie musisz kasować swoich wolnych terminów każdy osobno. Po ustaleniu okresu przerwy wszystkie Twoje wolne terminy w tym okresie zostaną automatycznie usunięte.

Kliknij „Opcje a następnie „Ustaw urlop/przerwę”.

Następnie kliknij na pole pokazane poniżej.

Wybierz pierwszy i ostatni dzień (włącznie) okresu kiedy mają być usunięte Twoje wolne terminy.

Jeśli w okresie przerwy masz już zamówione lekcje musisz je najpierw odwołać każdy osobno. Odwoływanie opisane jest w poradniku Lekcje- odbycie, odwołanie, spóźnienie.


To już koniec tego działu. Kolejny dotyczy pracy na Skype.