Używanie prezentacji wspólnie z kursantem

1. Tworzenie prezentacji

Lektor musi samodzielnie tworzyć prezentacje- wtedy taka prezentacja będzie utworzona na dysku Google lektora i będzie należeć do niego. Aby stworzyć nową, pustą „prezentację” na dysku Google należy kliknąć „Nowy”, a następnie „Prezentacje Google”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-28.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-27.png

Udostępnianie prezentacji

Domyślną opcją jest „może wyświetlać”- wtedy kursant widzi w czasie rzeczywistym co pisze lektor, ale sam już nie może pisać. Jeśli chcesz aby kursant miał taką możliwość zmień „może wyświetlać” na „może edytować”- wtedy kursant może korzystać z „dokumentu” zupełnie niezależnie od lektora i ma te same możliwości.

  • kliknij w prawym, górnym rogu „Udostępnij”.

Uwaga
Jeśli chcesz dodać pliki, które masz w jednym folderze na dysku Google nie pobieraj ich pojedynczo, tylko zaznacz wszystkie potrzebne- tak jak pokazano na filmie powyżej. Więcej plików zaznacza się z przytrzymanym klawiszem CTRL.

Po kliknięciu „Udostępnij” pojawi się okienko w którym należy kliknąć „Uzyskaj link do udostępniania”.

Na koniec kliknij „Skopiuj link”.

Uwaga
Pliki na dysku Google są zabezpieczone przed wglądem innych osób, dla Twojego bezpieczeństwa. Tylko pobranie linku w podany powyżej sposób sprawi, że plik będzie dostępny dla kursanta.

2. Tworzenie „grupy materiałów” w serwisie

Aby „prezentacja” była dostępna dla kursanta należy dodać ją w serwisie. Aby to zrobić należy utworzyć grupę materiałów, a w niej umieścić link do prezentacji.

Na koniec kliknij „zaawansowane” i zaznacz „Otwieraj linki poza platformą LingTutor”. Teraz kursant może pracować wspólnie z Tobą.

Tworząc grupę materiałów należy kliknąć „zaawansowane” i zaznaczyć opcję „Otwieraj linki poza platformą LingTutor”.