Używanie prezentacji wspólnie z kursantem

1. Tworzenie prezentacji

Aby korzystać z prezentacji lektor powinien tworzyć je samodzielnie na swoim dysku Google. Aby stworzyć nową, pustą „prezentację” na dysku Google otwórz swój Dysk Google, a następnie kliknij „Nowy” i „Prezentacje Google”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-28.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-27.png

Warto dodawać prezentacje w folderach, aby mieć porządek w swoich materiałach. Można np. stworzyć folder „Materiały”, a w nim ewentualnie foldery z imionami kursantów. W każdym z takich folderów można przechowywać dowolne materiały dla tego kursanta (nie tylko prezentacje). Jeśli jednak jakieś materiały chcemy użyć dla wielu kursantów można stworzyć dla nich folder ogólny, lub foldery tematyczne (np. folder „czas przeszły”). Później linki do materiałów należy dodawać na platformę LingTutor dla poszczególnych kursantów. Ten sam materiał można dodać dla wielu kursantów- wtedy należy ten link do tego materiału dodać do różnych grup materiałów.

Foldery działają tak samo jak w Windows lub MacOS, ale ogólnie praca na dysku Google jest wygodniejsza i bezpieczniejsza. Więcej tutaj:

Umieszczanie materiałów na dysku Google

Funkcje dysku Google

2. Udostępnianie prezentacji

UWAGA
Twoje pliki i foldery na dysku Google są zabezpieczone, żeby osoby nieuprawione nie miały do nich dostępu. Jeśli wyślesz zwykły link to kursant może go nie otworzyć. Należy wcześniej użyć opisanej opcji „Udostępnij”.

kliknij w prawym, górnym rogu „Udostępnij”.

pojawi się okienko w którym należy kliknąć „Zmień na…”

Można dodatkowo zmienić „Przeglądający” na „Do edycji”. Jeśli zostawisz na „Przeglądający” kursant będzie mógł tylko przeglądać materiały. Aby kursant mógł edytować (np. pisać) należy zmienić na „Do edycji”.

Na koniec klikamy „Kopiuj link”. Link należy przesłać kursantowi np. na czacie Skype (tak jest najprościej).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10.png