Zamawianie lekcji

W LingTutor kursanci widzą grafik lektora i zamawiają lekcje na terminach jakie lektor wcześniej dodał. Po zamówieniu lekcji na konkretnym terminie taki termin przestaje być dostępny dla innych osób.

Zamówienie lekcji zawsze automatycznie pobiera opłatę od kursanta. Jeśli kursant nie ma wystarczającej kwoty na swoim wirtualnym koncie zamówienie lekcji zostanie automatycznie odrzucone. Dzięki temu lektor nigdy nie przeprowadzi lekcji, za którą miałby niezapłacone.

1. Zamawianie lekcji przez kursanta

Na wolnym terminie każdy kursant może zamówić lekcję (także nowi kursanci), a na terminie zarezerwowanym konkretnemu kursantowi może zamówić lekcję tylko ta osoba.

Kiedy nowy kursant zamówi u Ciebie lekcję otrzymasz emial z jego danymi (poziom, oczekiwania nazwa Skype itd.).

Kursant może zamówić lekcję maksymalnie 24 godziny przed jej terminem, później termin staje się niewidoczny w grafiku. Lektor może jednak zamówić lekcję w imieniu kursanta w dowolnym momencie, nawet tuż przed.

Kursant, aby zamówić lekcję, musi mieć odpowiednią kwotę na swoim wirtualnym koncie – jeśli jej nie posiada, musi najpierw doładować swoje konto.

Lektor otrzyma wynagrodzenie dopiero po przeprowadzeniu lekcji. Dzięki temu, że kwota została wcześniej pobrana od kursanta, lektor nigdy nie musi się martwić, że nie będzie miał zapłacone.

UWAGA
Warto aby lektor zanim zacznie zamawiać lekcje dla prawdziwych kursantów poćwiczył na „kursancie testowym” – pozwala to na dowolne popełnianie błędów. Taki kursant jest przypisany do każdego lektora i nie jest prawdziwą osobą.

2. Zamawianie lekcji przez lektora w imieniu kursanta

Jeśli kursant sam nie zamówi lekcji lektor musi samodzielnie ją zamówić. Aby to zrobić kliknij na wybranym terminie w kalendarzu (terminie wolnym lub zarezerwowanym).

Następnie kliknij „Zamów kursantowi lekcję w tym terminie”.

3. Zamawianie lekcji poza terminami z grafiku

Możesz również zamówić kursantowi lekcję w terminie, którego nie masz wpisanego w kalendarzu. Aby to zrobić w kalendarzu kliknij „Więcej”, a następnie „Zamów kursantowi lekcję poza wpisanymi terminami”.

Tworząc lekcję należy wybrać dla jakiego będzie kursanta, oraz na jaki kurs (tylko jeśli kursant ma klika kursów).

4. Podsumowanie zamawianej lekcji

Na koniec procesu zamawiania lekcji zobaczysz podsumowanie. Kliknij „ZAPISZ I ZAMÓW LEKCJĘ” a lekcja zostanie zamówiona dla kursanta i z jego wirtualnego konta zostanie pobrana opłata – „cena lekcji”. Na Twoje wirtualne konto trafi „wynagrodzenie”, ale dopiero kiedy już przeprowadzisz tę lekcję.

Uwaga
Jeśli lektor zamówi kursantowi lekcję wbrew jego woli kursant ma możliwość to zgłosić jako naruszenie regulaminu przez lektora.

Jeśli kursant nie będzie miał na swoim wirtualnym koncie wystarczającej kwoty, zamówienie lekcji zostanie automatycznie odrzucone – kursant musi wtedy doładować swoje wirtualne konto.

Porada
Najlepiej aby kursant miał zamówione lekcje z wyprzedzeniem. Przykładowo kursant uczy się we wtorki i czwartki, a dziś jest wtorek. Warto zamówić już następne lekcje na czwartek i następny wtorek.

5.Zamawianie lekcji próbnej

Aby zamówić kursantowi lekcję próbną należy kliknąć USTAW LEKCJĘ PRÓBNĄ.

6. Lekcja na zarezerwowanym terminie

Na zarezerwowanym terminie możesz utworzyć lekcję tylko dla kursanta, który ma rezerwację. Może się zdarzyć, że kursant np. robi przerwę w nauce i chcesz na jego rezerwacji zamówić lekcję dla innego kursanta. Wtedy musisz najpierw zmodyfikować ten pojedynczy termin, tak aby był dostępny dla każdego – opisane w poradniku Dodawanie terminów.

7. Zmiana ceny i długości lekcji

Każdą lekcję możesz dowolnie modyfikować do momentu, aż nie użyjesz opcji lub „OZNACZ LEKCJĘ JAKO ODBYTĄ”. Kiedy np. w trakcie lekcji okazało się, że kursant chce ją przedłużyć możesz zmienić jej długość i cenę. Aby to zrobić kliknij „ZMIEŃ CENĘ/DŁUGOŚĆ”.

Masz możliwość zmienić kurs i długość lekcji, a cena za nią zostanie wyliczona automatycznie. Jeśli chcesz ustalić inną cenę za tę lekcję wpisz ją ręcznie. Na koniec kliknij Zapisz”.

Wprowadzone tak zmiany dotyczyć będą tylko aktualnie tworzonej lekcji. Jeśli chcesz aby kursant zawsze płacił właśnie nową cenę, zaznacz opcję „Zapisz kursantowi te ustawienia na przyszłość”. Wtedy wszystkie kolejne lekcje tego kursanta będą już automatycznie w nowej cenie.

Porada
Dłuższe lekcje są dla lektora bardziej opłacalne, więc możesz za nie policzyć wyższą cenę niż wyliczona automatycznie. Analogicznie za lekcje krótsze możesz policzyć wyższą kwotę niż wyliczona.

8. Lekcje grupowe (zaawansowane)

Możesz organizować lekcje dla kilku osób. LingTutor obecnie nie posiada funkcji lekcji grupowych, ale czasem kursanci zapisują się na lekcje jako para (2 osoby przy jednym urządzeniu lub na osobnych). Wtedy taka para posiada jedno konto użytkownika- dla takiego konta pary możesz dla nich zamawiać lekcje tak samo jak indywidualne. Dla takich lekcji zwykle doliczamy +50% w stosunku do ceny lekcji z jedną osobą, przy czym lekcja dla pary powinna być nieco dłuższa niż 1 na 1 (np. 60 minut zamiast 45 minut).

9. Różne ceny lekcji dla jednego kursanta (zaawansowane)

Czasem kursant odbywa różne rodzaje lekcji u jednego lektora- w różnej cenie, lub różnej długości. Przykładowo kursant uczy się już języka ogólnego i chciałby odbyć lekcję specjalistyczną- droższą. W takiej sytuacji stwórz nową lekcję, kliknij „Skonfiguruj lekcję”, a następnie wybierz z listy swoich kursów kurs specjalistyczny.

W ten sposób stworzysz droższą lekcję na kurs specjalistyczny. Jeśli chcesz, aby kursant w przyszłości odbywał 2 rodzaje lekcji zaznacz „Ustaw jako domyślną lekcję dla tego kursanta”. Od tej pory kursant będzie miał 2 domyślne lekcje:

  • tańsza (kurs ogólny)
  • droższa (kurs specjalistyczny)

Zawsze przy zamawianiu lekcji kursant będzie wybierać z tych 2 opcji, tak samo jak lektor kiedy będzie zamawiać lekcje w imieniu kursanta.


W następnym poradniku dowiesz się jak przeprowadzić lekcję lub ją odwołać.