Zamawianie lekcji

W LingTutor kursanci widzą grafik lektora i zamawiają lekcje na terminach jakie lektor wcześniej dodał. Po zamówieniu lekcji na konkretnym terminie taki termin przestaje być dostępny dla innych osób.

Zamówienie lekcji zawsze automatycznie pobiera opłatę od kursanta. Jeśli kursant nie ma wystarczającej kwoty na swoim wirtualnym koncie zamówienie lekcji zostanie automatycznie odrzucone. Dzięki temu lektor nigdy nie przeprowadzi lekcji, za którą miałby niezapłacone.

1. Zamawianie lekcji w przez kursanta

Na wolnym terminie każdy kursant może zamówić lekcję (także nowi kursanci), a na terminie zarezerwowanym konkretnemu kursantowi może zamówić lekcję tylko on. Jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda Twój grafik dla nowych kursantów przejdź swojej strony profilowej, opisanej tutaj- profil lektora.

Kiedy nowy kursant (taki którego nie znasz) zamówi u Ciebie lekcję otrzymasz emial z jego danymi (poziom, oczekiwania nazwa Skype itd.). Masz możliwość odrzucić takiego kursanta jeśli Ci nie odpowiada.

Kursant może zamówić lekcję maksymalnie 24 godziny przed jej terminem, później termin staje się niewidoczny w grafiku. Lektor może jednak zamówić lekcję w imieniu kursanta w dowolnym momencie.

Kursant, aby zamówić lekcję, musi mieć odpowiednią kwotę na swoim wirtualnym koncie- jeśli jej nie posiada, musi najpierw doładować swoje konto. Lektor otrzyma wynagrodzenie dopiero po przeprowadzeniu lekcji. Dzięki temu, że kwota została wcześniej pobrana od kursanta, lektor nigdy nie musi się martwić, że nie będzie miał zapłacone.

2. Zamawianie lekcji przez lektora w imieniu kursanta

Jeśli kursant sam nie zamówi lekcji i umówisz się z nim inaczej (np. ustnie na lekcji) taką lekcję zawsze należy wpisać do serwisu. Aby to zrobić kliknij na wybranym terminie w kalendarzu (terminie wolnym lub zarezerwowanym).

Następnie kliknij „Zamów kursantowi lekcję w tym terminie”.

3. Zamawianie lekcji poza terminami z grafiku

Możesz również zamówić kursantowi lekcję w terminie, którego nie masz wpisanego w swój grafik. Aby to zrobić kliknij „Opcje” a następnie „Zamów kursantowi lekcję w terminie spoza grafiku”.

Porada
Jeśli np. do daty planowanej lekcji zostało mniej niż 24 godziny wtedy i tak lekcja byłby niewidoczna (ponieważ lekcja musi być zamówiona przynajmniej 24 godziny wcześniej). W takiej sytuacji możesz użyć opcji „Zamów kursantowi lekcję w nowym terminie”.

Tworząc lekcję należy wybrać dla jakiego będzie kursanta, oraz na jaki kurs. Często jednak nie trzeba podawać tych danych- kiedy termin jest zarezerwowany dla konkretnego kursanta i/lub kursant zapisany jest na jeden kurs. Klikamy „Dalej”.

4. Podsumowanie zamawianej lekcji

Na koniec procesu zamawiania lekcji zobaczysz podsumowanie. Kliknij „ZAPISZ I ZAMÓW LEKCJĘ” a lekcja zostanie zamówiona dla kursanta i z jego wirtualnego konta zostanie pobrana opłata- „cena”. Na Twoje wirtualne konto trafi „wynagrodzenie”, ale dopiero kiedy już przeprowadzisz tę lekcję.

Uwaga
Jeśli lektor zamówi kursantowi lekcję wbrew jego woli kursant ma możliwość to zgłosić jako naruszenie regulaminu przez lektora.

Jeśli kursant nie będzie miał na swoim wirtualnym koncie wystarczającej kwoty, zamówienie lekcji zostanie automatycznie odrzucone- kursant musi wtedy doładować swoje wirtualne konto.

Porada
Najlepiej aby kursant miała zamówione lekcje przynajmniej na tydzień do przodu. Przykładowo kursant uczy się we wtorki i czwartki, a dziś jest wtorek. Warto zamówić już następne lekcje na czwartek i następny wtorek. Wynika to z faktu, że w okresie najbliższego tygodnia nie działają rezerwacje terminów. Taka forma wymusza zamawianie lekcji odpowiednio wcześnie, aby dać pewność lektorowi.

5.Zamawianie lekcji próbnej

Aby zamówić kursantowi lekcję próbną należy kliknąć USTAW LEKCJĘ PRÓBNĄ.

6. Lekcja na zarezerwowanym terminie

Na zarezerwowanym terminie możesz utworzyć lekcję tylko dla kursanta, który ma rezerwację. Może się zdarzyć, że kursant np. robi przerwę w nauce i chcesz na jego rezerwacji zamówić lekcję dla innego kursanta. Wtedy musisz najpierw zmodyfikować ten pojedynczy termin, tak aby był dostępny dla każdego- opisane w poradniku Dodawanie terminów.

7. Lekcje grupowe (zaawansowane)

Możesz organizować lekcje dla kilku osób. LingTutor obecnie nie posiada funkcji lekcji grupowych, ale czasem kursanci zapisują się na lekcje jako para (2 osoby przy jednym urządzeniu lub na osobnych). Wtedy taka para posiada jedno konto użytkownika- dla takiego konta pary możesz dla nich zamawiać lekcje tak samo jak indywidualne. Dla takich lekcji zwykle doliczamy +50% w stosunku do ceny lekcji z jedną osobą, przy czym lekcja dla pary powinna być nieco dłuższa niż 1 na 1 (np. 60 minut zamiast 45 minut).

8. Modyfikacja lekcji (zaawansowane)

Każdą lekcję możesz dowolnie modyfikować do momentu aż nie użyjesz opcji „ODBYŁA SIĘ” lub „ODWOŁAJ”. Kiedy np. w trakcie lekcji okazało się, że kursant chce ją przedłużyć możesz zmienić jej długość i cenę. Aby to zrobić kliknij „ZMODYFIKUJ LEKCJĘ”- opcja ta jest dostępna podczas zamawiania lekcji (pierwszy obrazek poniżej), oraz po kliknięciu na lekcję w kalendarzu (drugi obrazek).

Masz możliwość zmienić kurs i długość lekcji, a cena za nią zostanie wyliczona automatycznie. Jeśli chcesz ustalić inną cenę za tę lekcję wpisz ją ręcznie. Na koniec kliknij Zapisz”. Jeśli lekcji była już zamówiona wcześniej, a po modyfikacji zmieni się jej cena, na wirtualnym koncie kursanta automatycznie nastąpi korekta.

Wprowadzone tak zmiany dotyczyć będą tylko aktualnie tworzonej lekcji. Jeśli chcesz aby kursant zawsze płacił właśnie ustaloną cenę, zaznacz opcję „Zapisz kursantowi te ustawienia na przyszłość”. Wtedy wszystkie kolejne lekcje tego kursanta będą już automatycznie w nowej cenie.

Porada
Dłuższe lekcje są dla lektora bardziej opłacalne, więc możesz za nie policzyć wyższą cenę niż wyliczona automatycznie. Analogicznie za lekcje krótsze możesz policzyć wyższą kwotę niż wyliczona.

UWAGA
Nie ma możliwości zmiany daty i godziny lekcji. Jeśli lekcja została przełożona, należy ją odwołać i zamówić kursantowi nową lekcję w nowym terminie. Takie ograniczenie jest wprowadzone celowo, aby kursanci traktowali termin lekcji zobowiązująco i zamiast prosić lektora o przełożenie, korzystali z opcji odwołania (która ma konsekwencje finansowe).

9. Różne ceny lekcji dla jednego kursanta (zaawansowane)

Czasem kursant odbywa różne rodzaje lekcji u jednego lektora- w różnej cenie, lub różnej długości. Przykładowo kursant uczy się już języka ogólnego i chciałby odbyć lekcję specjalistyczną- droższą. W takiej sytuacji stwórz nową lekcję, kliknij „Skonfiguruj lekcję”, a następnie wybierz z listy swoich kursów kurs specjalistyczny.

W ten sposób stworzysz droższą lekcję na kurs specjalistyczny. Jeśli chcesz, aby kursant w przyszłości odbywał 2 rodzaje lekcji zaznacz „Ustaw jako domyślną lekcję dla tego kursanta”. Od tej pory kursant będzie miał 2 domyślne lekcje:

  • tańsza (kurs ogólny)
  • droższa (kurs specjalistyczny)

Zawsze przy zamawianiu lekcji kursant będzie wybierać z tych 2 opcji, tak samo jak lektor kiedy będzie zamawiać lekcje w imieniu kursanta.


W następnym poradniku dowiesz się jak przeprowadzić lekcję lub ją odwołać.