Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na sposoby nauki języka angielskiego

Sztuczna inteligencja (AI) może znacząco wpłynąć na naukę języka angielskiego, oferując szereg innowacyjnych rozwiązań i narzędzi.


Jednym z kluczowych aspektów jest personalizacja procesu nauki. AI, wykorzystując zaawansowane algorytmy, jest w stanie analizować indywidualne zdolności językowe oraz preferencje uczącego się, na podstawie których opracowuje optymalny plan nauki. Systematyczne monitorowanie postępów umożliwia dostosowanie programu nauki w czasie, co przyspiesza opanowanie języka angielskiego

Interaktywne platformy, takie jak ChatGPT, umożliwiają praktykę języka poprzez prowadzenie rozmów z AI. Uczący się może praktykować zwroty i zdania, a system udziela informacji zwrotnej i poprawia błędy, co pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne

AI może również pomóc w nauce poprawnej wymowy. Narzędzia takie jak Cambridge AI Speech Tutor analizują wypowiedzi uczącego się i oceniają poprawność wymowy, umożliwiając naukę akcentu brytyjskiego, amerykańskiego i australijskiego

Współczesne narzędzia tłumaczeniowe oparte na AI oferują wsparcie w nauce języka, umożliwiając tłumaczenie tekstów z języka ojczystego na angielski i odwrotnie

AI może również pełnić rolę nauczyciela gramatyki, partnera językowego do rozmowy, a nawet asystenta do tworzenia fiszek. Dzisiejsze AI jest zdolne do dostosowywania się do indywidualnych potrzeb ucznia i oferowania spersonalizowanych planów nauki

Mimo wielu zalet, AI nie zastąpi nauczycieli języków obcych. Brakuje jej bowiem kreatywności i wspólnego zasobu wiedzy. Systemy AI nie dysponują spontanicznością ani elastycznością, ponieważ brak im zasadniczej właściwości ludzkiej: świadomości poznawczej

Podsumowując, sztuczna inteligencja ma potencjał do znaczącego wpływu na naukę języka angielskiego, oferując personalizowane plany nauki, interaktywne lekcje, tłumaczenia, wirtualnych nauczycieli oraz analizę akcentu i wymowy. Jednak nie zastąpi ona w pełni tradycyjnych metod nauczania i nauczycieli języków obcych – w tym także lektorów uczących poprzez korepetycje online (tak jak szkoła LingTutor).