Angielski, niemiecki, francuski przez Skype
Indywidualnie tworzone lekcje!

Polityka ochrony prywatności szkoły językowej LingTutor.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma LingTutor.pl Marcin Henel, zarejestrowana przy ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, NIP: 5732811551, REGON: 241717174.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz napisać na e-mail szkoły biuro@lingtutor.pl, listownie na adres ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, lub zadzwonić pod numer telefonu 698 476 805.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania jednego z formularzy rejestracyjnych na stronie: https://lingtutor.pl lub w wiadomości przesłanej na adres e-mail szkoły.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia odbywania lekcji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym do wystawiania dla Ciebie faktur;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • celów reklamowych w internecie; za pomocą remarketingu Google AdWords. Firma Google jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich do wyświetlania i optymalizacji reklam poza stroną lingtutor.pl na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie lingtutor.pl.;
 • celów analityczno- statystycznych za pomocą Google Analytics. Firma Google jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich do analizy podejmowanych przez Ciebie działań na stronie lingtutor.pl.;
 • umożliwienia płatności. Firma PayPal jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich przy wykonywaniu płatności;
 • umożliwienia płatności. Firma PayPal jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich przy wykonywaniu płatności;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami na adres biuro@lingtutor.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail,
 • nazwa Skype,
 • przedział wiekowy,
 • płeć,
 • Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności,
 • Twój podpis (jeśli zawieramy pisemną umowę),
 • numer IP, z którego komunikujesz się z nami,
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka internetowa),
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem,
 • dane firmy (jeśli prowadzisz), takie jak nazwa firmy, adres i numer NIP.

Podawanie innych danych osobowych (np. imienia, nazwiska, numeru telefonu) jest dobrowolne.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe mogą być przez firmę LingTutor.pl udostępniane następującym podmiotom:

 • naszym pracownikom, czyli lektorkom,
 • naszym podwykonawcom świadczącym usługi w zakresie szkoleń językowych w tym inkubatorom przedsiębiorczości,
 • wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, np. takim, które zapewniają usługi płatnicze,
 • świadczącym usługi księgowe,
 • świadczącym usługi hostingu danych na serwerach,
 • świadczącym usługi formularzy na stronie internetowej,
 • świadczącym usługi reklamowe,
 • świadczącym usługi analityczne i statystyczne,
 • świadczącym usługi mailingowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami zgodnie z polskim prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Microsoft i PayPal w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • Reguła adekwatności

  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

 • Reguła adekwatności

  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

 • Reguła prawidłowości

  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@lingtutor.pl

 • Reguła integralności i poufności

  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych;

 • Reguła rozliczalności

  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 • Prawo do poprawiania danych

  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 • Prawo do żądania usunięcia danych

  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania niektórych z Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych).

 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali Twoje dane np. do pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@lingtutor.pl

Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@lingtutor.pl

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Firma LingTutor.pl nie przetwarza danych automatycznie i nie stosuje profilowania.

Czy firma LingTutor.pl stosuje pliki cookies?

Strona "lingtutor.pl" nie korzysta z własnych plików cookies, natomiast korzysta z plików cookies dostawców zewnętrznych- firmy Google oraz firmy Paypal. Ustawienia przechowywania plików cookie można zmienić za pomocą konfiguracji swojej przeglądarki internetowej.