Dopasujemy terminy i lektora do Twoich potrzeb!

Polityka ochrony prywatności LingTutor.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma LingTutor.pl Marcin Henel, ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, NIP: 5732811551, REGON: 241717174

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz napisać na e-mail biuro@lingtutor.pl, listownie na adres ul. Ferdynanda Magellana 51/15, 51-505 Wrocław, lub zadzwonić pod numer telefonu 698 476 805.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania jednego z formularzy rejestracyjnych na stronie: https://lingtutor.pl, https://lingtutor.pl/forum lub w wiadomości przesłanej na jeden z naszych adresów e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia odbywania lekcji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • celów podatkowych i rachunkowych, w tym do wystawiania dla Ciebie faktur;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • celów reklamowych w internecie; za pomocą remarketingu Google AdWords. Firma Google jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich do wyświetlania i optymalizacji reklam poza stroną lingtutor.pl na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie lingtutor.pl.;
 • celów analityczno- statystycznych za pomocą Google Analytics. Firma Google jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich do analizy podejmowanych przez Ciebie działań na stronie lingtutor.pl.;
 • celów marketingowych;
 • informowania Cię o usługach w serwisie;
 • umożliwienia płatności. Firma PayU jest dostawcą zewnętrznym plików cookies na stronie lingtutor.pl i może używać ich przy wykonywaniu płatności;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami na adres biuro@lingtutor.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail,
 • nazwa Skype,
 • Twoje imię,
 • numer telefonu,
 • Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności,
 • Twój podpis (jeśli zawieramy pisemną umowę),
 • Twój numer IP,
 • informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (określające m.in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę z której nastąpiło przekierowanie, zawartość ciasteczek),
 • komunikację z Tobą skierowana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, czatu, portali społecznościowych, bloga i forum LingTutor.pl,
 • dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail, formularzach w serwisie LingTutor.pl lub w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem,
 • dane firmy (jeśli prowadzisz), takie jak nazwa firmy, adres i numer NIP.
 • historię dokonywanych w serwisach zamówień i płatności,
 • wiadomości i komentarze publikowane na blogu lub forum LingTutor.pl,
 • datę i godzinę przesłania żądania do serwera,
 • treść i status żądania do serwera(na przykład adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe mogą być przez firmę LingTutor.pl udostępniane następującym podmiotom:

 • Jeśli jesteś kursantem, podajemy Twoją nazwę Skype oraz imię tym lektorom których wybierzesz. Podajemy tym lektorom również Twoje oczekiwania wobec lekcji, poziom znajomości języka, wolne terminy i inne dane które podasz w formularzu służącym do wyszukiwania lektora. Nie podajemy im Twojego adresu email, numeru telefonu ani danych firmy.
 • Jeśli jesteś lektorem, podajemy Twoją nazwę Skype oraz imię tym kursantom, którzy zamówili u Ciebie usługę edukacyjną. Nie podajemy im Twojego adresu email, numeru telefonu ani danych firmy.
 • Jeśli jesteś lektorem, w serwisie znajduje się Twój profil dostępny publicznie w internecie a także widoczny w wewnętrznej wyszukiwarce na LingTutor.pl. Profil zawiera dane jakie dobrowolnie tam umieścisz. Może tam znajdować się Twój wizerunek w postaci Twoje zdjęcia oraz filmu jeśli takowe umieścisz w Serwisie. LingTutor.pl nie umieszcza w profilu Twoich danych osobowych (w tym też nazwy Skype i danych Twojej firmy), ale mogą się tam znaleźć jeśli wpiszesz je do swoich opisów.
 • naszym prawcownikom i podwykonawcom świadczącym usługi w zakresie szkoleń językowych w tym inkubatorom przedsiębiorczości,
 • wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, np. takim, które zapewniają usługi płatnicze,
 • świadczącym usługi księgowe,
 • świadczącym usługi hostingu danych na serwerach,
 • świadczącym usługi formularzy na stronie internetowej,
 • świadczącym usługi reklamowe,
 • świadczącym usługi analityczne i statystyczne,
 • świadczącym usługi mailingowe.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami zgodnie z polskim prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Microsoft i PayU w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 • Reguła adekwatności

  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

 • Reguła adekwatności

  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;

 • Reguła prawidłowości

  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem biuro@lingtutor.pl

 • Reguła integralności i poufności

  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych;

 • Reguła rozliczalności

  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

Jakie masz prawa?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

  To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 • Prawo do poprawiania danych

  Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 • Prawo do żądania usunięcia danych

  Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania niektórych z Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych).

 • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali Twoje dane np. do pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@lingtutor.pl.

Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosisz sprzeciw. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@lingtutor.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany np. w celu polecania Ci kursów, lektorów, czy różnych usług edukacyjnych. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Czy firma LingTutor.pl stosuje pliki cookies lub inne mechanizmy identyfikacji użytkownika?

Korzystamy z mechanizmów takich jak ciasteczka (cookies), pamięć lokalna przeglądarki (na przykład Web Storage) czy pamięć urządzenia (w przypadku aplikacji mobilnych), mogące przechowywać zarówno dane niezbędne do świadczenia żądanej usługi (na przykład dane sesji Użytkownika, preferencje i ustawienia) jak i dodatkowe informacje, takie jak unikalne identyfikatory czy dane tymczasowe. Jest to konieczne aby część usług móc przeprowadzać bez konieczności rejestracji lub logowania w serwisie i przyśpieszyć ładowanie treści.

Korzystamy również z plików cookies dostawców zewnętrznych- firmy Google. Ustawienia przechowywania plików cookie można zmienić za pomocą konfiguracji swojej przeglądarki internetowej.

Ciasteczek używamy także do obsługi funkcji "Zapamiętaj mnie", dzięki którym nie musisz każdorazowo logować się na platformie z danej przeglądarki / aplikacji na konkretnym urządzeniu.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie takich danych na używanym urządzeniu ma taką możliwość. Ustawienia przechowywania plików cookie można dowolnie skonfigurować za pomocą konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, w tym także całkowicie wyłączyć używanie cookies na stronie lingtutor.pl i usunąć zgromadzone wcześniej dane. Ograniczenie stosowania wymienionych mechanizmów może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.