Informacje dla lektorów pracujących przed powstaniem serwisu

Podane informacje dotyczą tylko lektorów pracujących w firmie LingTutor przed powstaniem serwisu. Pozostali lektorzy znajdą potrzebne informacje w pozostałych poradnikach.

1. Zmiany w działaniu materiałów

W serwisie kursanci nie wykupują pakietów lekcji tylko wpłacają dowolne kwoty na swoje „wirtualne konto finansowe”. Dopiero z tego wirtualnego konta kursant może zamówić lekcje u lektora. W związku z tym, lektor powinien przygotowywać lekcje dla kursanta, tylko kiedy będą już zamówione (co oznacza, że uczeń je opłacił), a później wynagrodzenie otrzymuje za już przeprowadzone lekcje.

Kursant może zamawiać lekcje pojedynczo, nie występują już „pakiety lekcji” przypisane lektorowi. W związku z tym ma już przygotowanych wcześniej linków do lekcji z ich numerami. Linki te były plikami prezentacji- teraz rolę takich linków przejmują „grupy materiałów”. Można powiedzieć, że jeśli kursant odbywa 4 lekcje, to każda jest osobną grupą materiałów.

Do tej pory linki do lekcja i materiały były tym samym. W serwisie grupy materiałów nie są bezpośrednio powiązane z lekcjami. W serwisie lektor samodzielnie tworzy grupę materiałów- domyślnie zawiera ona materiały na jedną lekcję, ale może stworzyć jedną grupę materiałów na której przeprowadzi kilka lekcji z jednym kursantem (dzięki temu między innymi odwołania lekcji nie wiąże się z koniecznością jakichkolwiek działań na materiałach).

Grupa materiałów= jedna lub więcej lekcji kursanta

Standardowy sposób pracy z materiałami polega na korzystaniu z platformy LingTutor- Czym jest platforma LingTutor.

Jeśli lektor chce prowadzić lekcje tak samo jak wcześniej (ale poprzez serwis), do grupy materiałów musi dodać prezentację ze slajdami. Wtedy grupa materiałów to jedna prezentacja slajdów. Więcej na ten temat tutaj: Używanie prezentacji wspólnie z kursantem.

2. Przenoszenie materiałów szkoły na własny dysk Google

Lektor musi posiadać materiały na swoim własnym dysku Google- Dysk Google ma każdy posiadający konto na gmail.

Obecnie lektorzy korzystają z dysku Google, różnica będzie polegać na tym, że obecnie był to dysk Google szkoły ONE (przed zmianą na LingTutor). Szkoła płaci za niego, a kiedy przestanie jego zawartość niestety zniknie (w tym poprzednie lekcje). W związku z tym szkoła będzie opłącać dysk tak długo, aż lektorzy przeniosą się całkowiecie na nową formę pracy z materiałami. W tym czasie lektorzy mogą korzystać z serwisu używając dysku Google szkoły ONE, własnego dysku Google, lub używając tylko własnego komputera.

To co zaznaczone w poniższym obrazku na czerwono (Wasze własne materiały oraz wszystkie lekcje i dokumenty uczniów) już przeniesione na indywidualne dyski Google lektorów. Linki pobrane stamtąd wcześniej, będą działać już zawsze. 

To co powyżej zaznaczone na żółto (materiały wspólne szkoły) niestety szkoła nie ma możliwości przenieść -brak takiej funkcji w Google. Jeśli lektor doda swoim uczniom jakieś linki z tych miejsc (np. do nagrania), kiedyś te linki przestaną działać. Aby pobierać stamtąd linki należy zrobić to co poniżej. Polecamy nie robić tego na raz, tylko w miarę potrzeb pobierać te materiały, które są akurat na potrzebne.

Najpierw należy pobrać folder z materiałami, których potrzebujemy. Aby coś pobrać należy kliknąć prawym przyciskiem na folderze i wybrać: “Pobierz”

Folder z plikami i podfolderami pobierze się w całości na komputer. Trzeba jeszcze kliknąć prawym przyciskiem i wybrać “wyodrębnij wszystkie”. 

3. Używanie nowej platformy do materiałów dla kursantowi niezarejestrowanych w serwisie

Lektor ma możliwość dodać grupę materiałów dla kursanta testowego i link do niej przesłać dowolnemu „prawdziwemu” kursantowi. Nie polecamy takiego rozwiązania na dłuższą metę, ale jest to dobry sposób na wypróbowanie platformy razem z kursantem. Docelowo lepiej aby kursant miał swoje konto w serwisie- wtedy kursant samodzielnie ma dostęp swoich materiałów i lektor nie musi wysyłać linków.

Link do materiałów można kursantowi wysłać np. poprzez czat Skype. Kursant po kliknięciu w link otworzy u siebie platformę z materiałami, nawet jeśli nie jest zalogowany w serwisie. Aby uzyskać link do wysłania kursantowi należy kliknąć „Skopiuj link dla kursanta”. Można to zrobić zarówno na liście materiałów kursanta, jak również już na platformie, czyli po otworzeniu grupy materiałów.


Więcej informacji w innych poradnikach na blogu.